Mijn favorieten

Planschade

Financiële gevolgen

Planschade is financiële schade die u kunt lijden nadat een planologische maatregel is doorgevoerd, die van invloed is op uw onroerende zaak. Planschade kan bijvoorbeeld bestaan uit een waardevermindering van uw onroerend goed of uit een omzetdaling van uw bedrijf. Enkele voorbeelden waaruit planschade kan bestaan zijn: vermindering van het vrije uitzicht, aantasting van de privacy, verminderde bereikbaarheid, parkeerhinder, stank- of geluidsoverlast.

Of u voor een planschadevergoeding in aanmerking komt, wordt door verschillende factoren bepaald. Hierbij kunt u denken aan de voorzienbaarheid van de schade en de vraag of de schade behoort tot het normale maatschappelijke risico.

Boertjes Makelaardij heeft de ervaring en deskundigheid in huis om uw planschade te inventariseren en u te begeleiden bij het indienen van een planschadeclaim.

 

Onteigening

Wat betekent dit voor u?

Het kan voorkomen dat u geconfronteerd wordt met ontwikkelingen in uw directe omgeving waardoor de gemeente of een andere overheid uw woning, bedrijfspand of agrarisch bedrijf wil onteigenen. Dat kan noodzakelijk zijn voor uitbreiding van bijvoorbeeld een nieuwbouwplan of aanleg van wegen. Dit kan voor het gehele perceel zijn, maar het kan ook zijn dat men het niet noodzakelijk vindt om het geheel te onteigenen maar een gedeelte daarvan. Is dit in uw belang of is het voor bijvoorbeeld uw bedrijfsvoering van uiterst belang dat het perceel in zijn geheel onteigend moet worden.
 
Onteigening kan ook enorme financiële gevolgen hebben. Denk maar aan onkosten wanneer het bedrijf tijdelijk stil ligt, verhuiskosten en omrij schade. En natuurlijk de extra investering als u op een andere locatie nieuw moet gaan bouwen of verbouwen.

Dit zijn ingrijpende kwesties die veel aandacht nodig hebben en waar een deskundige begeleiding noodzakelijk is. En deze begeleiding kunnen wij u bieden als deskundige voor woonhuizen, bedrijfspanden, agrarische- en paardenobjecten.


 

Actuele hypotheekrente

variabel vanaf:    1.50%*
 5  jaar vanaf:      1.25%*
10 jaar vanaf:      1.71%*
20 jaar vanaf:      2.25%*
30 jaar vanaf:      2.51%*

Bel ons voor advies op maat!
0522-462844


*Rente van week 28 2018,  uitgaande van maandelijkse betaling van een hypothecaire lening van € 265.000,- bestaande bouw  annuitair, looptijd 30 jaar. Bron: HDN. Rentewijziging en typefouten voorbehouden.