Mijn favorieten

Planschade en onteigening

Het zijn allemaal scenario’s waar je liever niet aan denkt of in terecht komt. Maar het kan voorkomen dat uw woning of bedrijf in waarde afneemt door bijvoorbeeld de vermindering van vrij zicht, vermindering van de bereikbaarheid of bijvoorbeeld stank- of geluidsoverlast. Bij onteigening kan het zijn dat de gemeente of andere overheid uw woning, bedrijfspand of agrarisch bedrijf wil onteigenen. Wij begeleiden u graag en inventariseren of u in aanmerking komt voor planschadevergoeding of een andere vorm van schadevergoeding.
 
Planschade
Uw woning  heeft vrij uitzicht, maar de gemeente heeft nieuwbouwplannen naast uw woning. Bedrijfsmatig kan het voorkomen dat door het verleggen van een weg uw bedrijf minder goed te bereiken is. Voor dit soort situaties kan het zijn dat u in aanmerking komt voor planschadevergoeding. Wij hebben ervaring met het onderzoeken, aanvragen en indienen van een planschadeclaim.
 
Onteigening
Ook onteigening kan grote financiële gevolgen hebben voor u of uw bedrijf. Soms kan onteigening voorkomen door ontwikkelingen in uw gemeente, denk bijvoorbeeld aan uitbreiding van nieuwbouwplan of aanleg van wegen. Dit kan gaan om het gehele perceel of een klein gedeelte hiervan.
 
Wij inventariseren welke financiële gevolgen onteigening voor u of uw bedrijf heeft. Daarnaast bekijken we of er nog meer onkosten zijn; verhuiskosten, omrijschade en andere investeringen die u moet maken voor op een andere locatie. Een ingrijpende kwestie waarbij deskundig advies noodzakelijk is. Wij begeleiden u graag in deze situaties of het nu gaat om uw woning, bedrijfspand, agrarische of paardenobjecten.
 

Actuele rente

30 jaar vanaf:       1.76%*
20 jaar vanaf:       1.44%*
10 jaar vanaf:        0.74%*
 5  jaar vanaf:        0.49%*
variabel vanaf:     1.31%*


Bel ons voor advies op maat!
0522-462844


*Rente van week 13 2020,  uitgaande van maandelijkse betaling van een hypothecaire lening van € 265.000,- bestaande bouw  annuitair, looptijd 30 jaar. Bron: HDN. Rentewijziging en typefouten voorbehouden.

Woning van de maand